Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента (зміна типу Товариства)

Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись "25" квітня 2017 року (зміна типу Товариства).

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбудись 25.04.2017 р.

Протокол річних Загальних зборів

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 25 КВІТНЯ 2017

Протокол лічильної комісії кумулятивне голосування

На виконання ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляємо про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (Код ЄДРПОУ 00497377), які відбулись «25» квітня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала. Протокол лічильної комісії загальні питання

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись "25" квітня 2017 року (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись "25" квітня 2017 року (Зміна складу посадових осіб Емітента). Зміна складу посадових осіб Емітента