Підсумки голосування на рачних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбулись 25 квітня 2018 р.

Підсумки голосування на рачних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля", які відбулись 25 квітня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Протокол річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» №1 від 25.04.2018 р., які відбулись 25 квітня 2018 р.

Протокол річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" №1 від 25.04.2018 р., які відбулись 25 квітня 2018 р.

Річна інформація Емітента цінних паперів за 2017 рік

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (в порядку вимоги ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства») 25.04.2018 р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій