Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах в порядку вимоги ч. 4 ст. 35 Закону України  «Про акціонерні товариства» Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «04» квітня 2019 року -  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля». Станом на 04 квітня 2019 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право брати