Річна інформація Емітента цінних паперів за 2018 рік

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» №1 від 10.04.2019 р., які відбулись 10 квітня 2019 р.

Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбулись 10 квітня 2019 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах в порядку вимоги ч. 4 ст. 35 Закону України  «Про акціонерні товариства» Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «04» квітня 2019 року -  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля». Станом на 04 квітня 2019 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право брати