Призначено чергові річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» на 10 квітня 2019 року

Повідомляємо про скликання «10» квітня 2019 р. об 11 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Підсумки голосування на рачних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбулись 25 квітня 2018 р.

Підсумки голосування на рачних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля", які відбулись 25 квітня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Протокол річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» №1 від 25.04.2018 р., які відбулись 25 квітня 2018 р.

Протокол річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" №1 від 25.04.2018 р., які відбулись 25 квітня 2018 р.

Річна інформація Емітента цінних паперів за 2017 рік

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації