Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах в порядку вимоги ч. 4 ст. 35 Закону України  «Про акціонерні товариства» Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «04» квітня 2019 року -  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля». Станом на 04 квітня 2019 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право брати

Призначено чергові річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» на 10 квітня 2019 року

Повідомляємо про скликання «10» квітня 2019 р. об 11 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Підсумки голосування на рачних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбулись 25 квітня 2018 р.

Підсумки голосування на рачних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля", які відбулись 25 квітня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Повідомлення про виникнення особливої інформації ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Протокол річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» №1 від 25.04.2018 р., які відбулись 25 квітня 2018 р.

Протокол річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" №1 від 25.04.2018 р., які відбулись 25 квітня 2018 р.