Річна інформація Емітента цінних паперів за 2017 рік

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (в порядку вимоги ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства») 25.04.2018 р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Призначено чергові річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» на 25 квітня 2018 року

Повідомляємо про скликання «25» квітня 2018 р. об 11 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за  місцезнаходженням Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента (зміна типу Товариства)

Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись "25" квітня 2017 року (зміна типу Товариства).

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбудись 25.04.2017 р.

Протокол річних Загальних зборів