Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись "25" квітня 2017 року (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись "25" квітня 2017 року (Зміна складу посадових осіб Емітента). Зміна складу посадових осіб Емітента  

Річна інформація Емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна  інформація Емітента цінних паперів за 2016 рік Завантажити

Призначено чергові річні загальні збори ПАТ НВО “Чернігівеліткартопля”

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (надалі – Товариство) Адреса місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13. Повідомляємо про скликання «25» квітня 2017 р. о 11 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл.

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента. Продовження строку дії повноважень Директора ПАТ НВО «Чернігівеліткартопля»

Засiданням Наглядової ради 31 сiчня 2017 року (Протокол № б/н) прийняте рiшення про продовження термiну перебування на посадi Директора Шкурка Iгоря Вiкторовича у вiдповiдностi до ст.12.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 19,8808 %. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв особа перебувала на посадi Директора ПАТ "НВО "Чернiгiвелiткартопля". Протокол засідання