ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

Згiдно отриманої 06.07.2015 р. емiтентом Довiдки про стан рахунку Емiтента стагном на 01.07.2015 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" та iнформацiї вiд власника акцiй стало вiдомо про збiльшення розмiру пакету голосуючих акцiй акцiонера-фiзичної особи з 15,9129 % до 16,8137 %.

Річна інформація ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» за 2014 рік

Річна інформація ПАТ НВО "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ" за 2014 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

Повідомлення про виникнення особливої інфрмації Емітента за результатами чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулись "16" квітня 2015 року

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ

На виконання ст.45 Закону України " Про акціонерні товариства" повідомляємо про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ", Код ЄДРПОУ 00497377, які відбулись "16" квітня 2015 року об 11 годині 00 хв., за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала.