Призначено чергові річні загальні збори ПАТ НВО “Чернігівеліткартопля”

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (надалі – Товариство) Адреса місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13. Повідомляємо про скликання «25» квітня 2017 р. о 11 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл.

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента. Продовження строку дії повноважень Директора ПАТ НВО «Чернігівеліткартопля»

Засiданням Наглядової ради 31 сiчня 2017 року (Протокол № б/н) прийняте рiшення про продовження термiну перебування на посадi Директора Шкурка Iгоря Вiкторовича у вiдповiдностi до ст.12.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 19,8808 %. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв особа перебувала на посадi Директора ПАТ "НВО "Чернiгiвелiткартопля". Протокол засідання

останні події

наша продукція на сільгоспвиставці

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 21 КВІТНЯ 2016 РОКУ

На виконання ст.45 Закону України " Про акціонерні товариства" повідомляємо про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ", Код ЄДРПОУ 00497377 Які відбулись "21" квітня 2016 року об 11 годині 00 хв., за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала. Протокол