Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля», які відбулись 10 квітня 2019 р.

Завантажити документ Підпис

Завантажити документ Підпис