Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись «25» квітня 2017 року (Зміна складу посадових осіб Емітента).

Зміна складу посадових осіб Емітента