Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента (зміна типу Товариства)

Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись «25» квітня 2017 року (зміна типу Товариства).

зміна типу Товариства