ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

Повідомлення про виникнення особливої інфрмації Емітента за результатами чергових річних
Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулись «16» квітня 2015 року

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ