Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Згiдно отриманого 14.03.2016 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, про змiну розмiру частки акцiонерів — фiзичних осіб.

Повідомлення опубліковане у Бюлетень.Цінні папери України №47 від 16.03.2016 р.

Информация