Для інвесторів

Статут підприємства Положення про Директора Положення про Ревізійну комісію Положення про Загальні збори Положення про Наглядову раду

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2015 РІК

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2015 РІК

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 21 КВІТНЯ 2016 РОКУ

На виконання ст.45 Закону України " Про акціонерні товариства" повідомляємо про підсумки голосування на чергових річних Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ", Код ЄДРПОУ 00497377, які відбулись "21" квітня 2016 року об 11 годині 00 хв., за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала. Протокол чергових річних Загальних Зборів Протокол лічильної комісії про підсумки

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

Згiдно отриманого 14.03.2016 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, про змiну розмiру частки акцiонерів - фiзичних осіб. Повідомлення опубліковане у Бюлетень.Цінні папери України №47 від 16.03.2016 р. Информация

Призначено чергові річні загальні збори ПАТ НВО “Чернігівеліткартопля”

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ" (надалі – Товариство) Адреса: Україна, 15522, область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13 Повідомляємо про скликання «21» квітня 2016 року об 11 годині 00 хв. чергових річних Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ", Код ЄДРПОУ 00497377, за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський,