Для виконання виробничих програм в товариствi впроваджуються новi прогресивнi енергозберiгаючi технологiї вирощування с/г культур, придбано мiнеральнi добрива та засоби захисту рослин, нова технiка.

   Запроваджуються сучаснi технологiї вирощування картоплi, використовується багато технiки фiрми „GRIMME”. В 2006 роцi в господарствi посiяно 21 га моркви.
 
Виробництво елiти зернових  та зернобобових культур
  
   Для вирощування елiтного насiння зернових та зернобобових культур об’єднання щорiчно закуповує насiнневий матерiал з розсадника розмноження 2-го року в Чернiгiвському iнститутi агропромислового виробництва УААН та iнститутi фiзiологiї рослин i генетики НАН України, займається подальшим його розмноженням на насiнницьких посiвах.
   В господарствi вирощується по 1-3 сорти кожної культури, занесених до Державного Реєстру, а саме озимої пшеницi сорти Крижинка, Полiська-90, озимого жита – Боротьба, Iнтенсивне-95, ячменю Варiант,  вiвса – Чернiгiвський-28, Нептун, ярої пшеницi – Рання-93, люпину – Либiдь.
 
   Обсяги виробництва насiння зернових культур слiдуючi: 

 

Культура

Площа, га

Вирощено, т

Суперелiти

Елiти

Озима пшениця

170

65

300

Озиме жито

156

55

280

Яра пшениця

80

10

140

Ячмiнь

100

10

120

Овес

25

8

30

Люпин

20

20

 

551

148

890

 

 
 
   На насiнницьких посiвах в об’єднаннi проводяться спецiальнi насiнницькi заходи (пiдбiр кращих попередникiв, протруєння насiння, iзоляцiя, видовi прополки та iншi), що дає можливiсть отримувати високоякiсний елiтний насiнневий матерiал зернових культур.
Back to Top