В господарствi також важливу роль у виробництвi займає тваринницька галузь. Налiчується 1200 голiв великої рогатої худоби, в т.ч. 400 корiв та 300 свиней.

Виробництво молока – 900 тн,

                       мяса ВРХ – 120 тн,

                       мяса свинини – 16 тн

Кормовими культурами зайнято щорiчно близько 1000 га.

Ведеться селекцiйна робота в тваринництвi по полiпшенню поголiвя корiв та великої рогатої худоби в цiлому з метою пiдвищення його продуктивностi.

Back to Top