Публічне акцiонерне товариство науково-виробниче об’єднання

„ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ”

На базi радгоспу iм.Чкалова Чернiгiвського району,Чернiгiвської областi постановою Ради Мiнiстрiв України в 1963 р. була створена Чернiгiвська дослiдна станцiя по картоплi. А згодом, у 1985 р., розпорядженням Ради Мiнiстрiв України вона перетворена в науково-виробниче об’єднання „Чернiгiвелiткартопля”, пiдпорядковане Iнституту картоплярства УААН.

В зв’язку з реєстрацiєю в груднi 1999 р. закритого акцiонерного товариства об’єднання дiє самостiйно, як єдиний науково-виробничий комплекс, до якого входять науковий пiдроздiл – дослiдна станцiя i виробничий пiдроздiл – дослiдно-виробниче господарство.

 

Картопляне поле

З 2005 року очолює пiдприємство генеральний директор, кандидат економiчних наук IГОР ВIКТОРОВИЧ ШКУРКО

Спецiалiзацiя пiдприємства:

Елiтне насiннтцтво картоплi та зернових культур з розвинутим тваринництвом.

Головнi завдання:

– виведення нових сортiв картоплi, що вiдповiдають сучасним вимогам;

– вдосконалення, розробка та впровадження у виробництво ефективних, екологiчно безпечних ресурсозберiгаючих технологiй вирощування та зберiгання насiннєвої i продовольчої картоплi;

– вирощування i постачання елiтгоспам областi вихiдного оздоровленого матерiалу картоплi для виробництва елiти;

– вирощування елiтного насiння картоплi, зернових та зернобобових культур.

Щорiчно виробляється:

– елiти картоплi – 1500 тн.

– елiти озимих зернових культур – 1200 тн.

– елiти ярих зернових культур – 900 тн.

– елiти зернобобових культур – 50 тн.

– молока – 900 тн.

– м’яса – 120 тн

Back to Top