Коротка характеристика сортiв зернових культур, якi вирощує
ПАТ НВО “ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ”
Ячмінь ярий:

Сорт Варіант.

Середньостиглий, стійкий до осипання, вилягання, пошкодження хворобами. Потенційна врожайність 75-80 ц/га, вміст білка  10,8-134,5 %. Особливість сорту – високі кормові якості зерна. Зона районування – Полісся.

Сорт Сонцедар.

 Оригінатор: Миронівський інститут пшениці ім.. В.М.Ремесла УААН. Середньопізній, високоврожайний сорт. Посухостійкий, пластичний, стійкий до вилягання та осипання, щодо весняних приморозків, високих температур і посухи в літній період. Стійкість  висока проти  борошнистої роси, смугастого гельмінтоспоріозу, стійкий проти карликової іржі.

Сорт пивоварного призначення, вміст білка 10,5-11,5%, екстрактивність  80,2-81,5%, крохмалю 60,0-62%, вихід крупи 50%, вирівняність зерна 96,5%. Маса 1000 зерен 45,0-46,7 г.  Різновид  нутанс. Кущ напівпрямостоячий, колос дворядний.  У Держреєстрі з 2007 р., рекомендований для Лісостепу та Полісся.

О в е с:

Сорт Чернігівський-28.

Оригінатор – Носівська селекційно-дослідна станція. Різновидність – мутіка. Висота рослин 120-155 см. Маса 1000 насінин 36-40 грам. Сорт зернокормового призначення. Особливістю сорту є те, що він забезпечує високі врожаї зерна (58 ц/га) і зеленої маси (450-500 ц/га ). Сорт середньостиглий, посухостійкий, стійкий до вилягання, осипання і основних хвороб.

Сорт Нептун.

Середньостиглий сорт, цінний за напрямом використання. Стійкий до полягання, осипання та пошкодження хворобами. Характеризується посухостійкістю.  Потенційна врожайність 70-75 ц/га, вміст білка 15,0%.

Яра пшениця:

Сорт Рання-93.

Оригінатор – Інститут землеробства УААН. Різновидність – еритроспермум. Висота рослин 93 см, зерно крупне, маса 1000 зерен 40-43 г. Сорт посухостійкий, стійкий  до осипання і проростання зерна в колосі, вилягання та ураження найпоширенішими хворобами. Потенційна врожайність 65-70 ц/га., придатний для „ремонту” зрідженої озимої пшениці.  Сорт середньоранній,  цінний за хлібопекарськими властивостями.  

Озима пшениця:

ПОЛІСЬКА 90. 

Оригінатор – ННЦ „Інститут землеробства УААН”.  Внесений у Реєстр сортів рослин України з 1994 р.

            Різновидність – еритроспермум. Антоціанове забарвлення колеоптиле  відсутнє або дуже слабке. Форма куща прямостояча. Стебло середньої товщини, міцне. Прапорцевий листок без антоціанового  забарвлення і без воскового нальоту. Колос білий, середньої довжини і щільності, пірамідальної форми. Зернівка червона, яйцеподібна, середньої величини.

            Рослини висотою 105-110 см. Сорт середньостиглий, колоситься і достигає нараяні зі стандартним сортом Миронівська 61..

            Стійкий до комплексу  хвороб та до вилягання, добре пристосований до умов Лісостепової та родючіших ґрунтів Поліської зони. Відзначається вдалим поєднанням багатьох господарсько-ціних ознак: урожайності, якості зерна, стійкості проти  хвороб, вилягання, посухи, проростання зерна в колосі, високої морозо- і зимостійкості.Борошномельні і хлібопекарські властивості зерна добрі. За якісними показниками відноситься до цінних  пшениць. Вміст сирої клейковини 30 %, ІДК 70-80 о.п., загальна хлібопекарська оцінка 4,2-4,5 бала.

            Рекомендовані строки сівби на Поліссі 10-15 вересня, в Лісостепу 15-20 вересня. Норма висіву 4-5 млн. схожих зерен на гектар.

            Рекомендовано для вирощування в лісостеповій і поліській зонах України.

 

ЗОЛОТОКОЛОСА.

Оригінатори – Інститут фізіології рослин і генетики НАНУкраїни, Миронівський  інститут пшениці ім.. В.М.Ремесла УААН

            Різновидність – еритроспермум. Тип розвитку – озимий. Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабко виповнена, з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірно опушеною опуклою поверхнею верхнього вузла. Колос білий або солом’яно-жовтий, пірамідальний, довгий, середній за щільністю, зі слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, середньої ширини, зубець прямий і короткий, опушення внутрішньої та зовнішньої поверхні – слабке. Зернівка червона, середня за довжиною та шириною. Язичок – середньої довжини, кіль на  нижній квітковій лусці – наявний, вушка – шилоподібні.

            Висота рослин – 86-96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – середня – вище-середня, в польових умовах за роки випробування становила 8,6-8,9 бала. Сорт має високу кущистість, стійкість проти полягання – 8,5-9,0 бала, осипання – 8,3-9,0 бала,   посухи – 8,5-0,0 бала. Стійкий проти борошнистої роси та бурої іржі.

           Інтенсивного типу. Середньостиглий, вегетаційний період – 285-300 діб. Зерно містить 13,3-13,8%, білка, клейковини – 28,4-29,8%, ІДК – 60-70 о. п., сила борошна – 260-374 о. а., об’єм хліба з 100 г борошна – 980-1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 7,7-8,0 бала. Цінна пшениця.

           Рекомендований  для вирощування в  Степу, Лісостепу,  на Полісся.

 

Пшениця озима КОЛУМБІЯ

Біологічні ознаки. Сорт короткостебловий, високо інтенсивного типу, ранньостиглий. Високостійкий проти вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та осипання зерна в колосі, посухи. Зимостійкість вища середньої.

Якість зерна. Борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно містить 13,3-15,1 % білка, 28,4-31,4 % сирої клейковини, сила борошна – 320-395 а. о., об’єм хліба із 100 г борошна – 1000-1180 мл, загальна щцінка хлібопекарських властивостей – 4,0-4,4 бала. Віднесений до стльних пшениць.

Продуктивність. Фактичний генетичний потенціал продуктивності зерна – 100,0-120,8 ц/га.

Рекомендовано для Полісся, Лісостепу та Степу.


Пшениця озима ФАВОРИТКА. Оригінатор –

            Біологічні ознаки. Сорт середньостебловий, високо інтенсивного типу, середньостиглий. Вегетаційний період – 283-287 днів. Середньо стійкий проти вилягання. Має середню зимостійкість та високу посухостійкість. Середньо стійкий проти ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий проти проростання та осипання зерна.

            Якість зерна. Борошномельні та хлібопекарські властивості добрі. Зерно містить 12,5-13,8 % білка, 26,7-30,1 % сирої клейковини, сила борошна – 248-296 а. о., об’єм хліба із 100 г борошна – 960-1000 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей – 3,6-4,0 бали. Віднесений до цінних пшениць.

           Продуктивність. Фактичний генетичний потенціал продуктивності зерна сорту – 100,0-124,0 ц/га.

           Рекомендовано для Полісся і Лісостепу.

Озиме жито

Сорт БОРОТЬБА.

Зона районування – Степ, Лісостеп, Полісся.

Напрям використання – зерновий

Вміст білка – 11-12%

Хлібопекарські якості – добрі.

Група стиглості – середньостиглий.

Урожайність: в сортовипробуванні – 57-62 ц/га, потенціал – 80-85 ц/га.

Зимостійкість – висока.

Стійкий проти :  полягання, осипання, посухи.

Особливість сорту: рекомендований для всіх зон України, має високий коефіцієнт кущіння, що дає змогу зменшувати норму висіву на родючих ґрунтах до 4 млн схожих зерен на гектар.

Сорт  СИНТЕТИК  38

Зона районування – Степ, Лісостеп, Полісся.

Напрям використання – зерновий

Хлібопекарські якості – відмінні

Урожайність: в сортовипробуванні –  62-65 ц/га, потенціал – 100 ц/га

Зимостійкість – добра

Стійкий проти: вилягання, снігової плісняви, грибних хвороб, проростання на пні.

Особливість сорту: короткостеблий, крупнозерний (маса 1000 насінин перевищує 50 г), високий генетичний потенціал врожайності

Back to Top