– виведення нових сортiв картоплi;
  вдосконалення, розробка та впровадження ефективних екологiчко безпечних ресурсозберiгаючих технологiй вирощування та зберiгання насiннєвої i продовольчої картоплi;
  виробництво вихiдного оздоровленого матерiалу картоплi;
  вирощування елiтного насiння картоплi, зернових та зернобобових культур.
Дослiдна станцiя об’єднання виконує науково-дослiднi роботи з питань селекцiї, насiнництва.
До Реєстру сортiв рослин України занесено 7 сортiв селекцiї дослідної станцiї: Седнiвська рання, Чернiгiвська рання, Придеснянська, Пекуровська, Чернiгiвська 98, Зоряна, Нагорода. Два сорти знаходяться в Держсортвипробуваннi та 1 сорт пiдготовлений для передачi в Державне сортовипробування.
Вперше в Українi розроблена  тавпроваджена „Промислова гідропоннатехнологiя виробництва міні бульбоздоровленої картоплi”, яка закоефiцiєнтом розмноження перевищуєiснуючi технологiї прискоренногорозмноження в 5 – 10 разiв.        
Back to Top