Починаючи з 1963 року господарство займається вирощуванням насiнної картоплi, зокрема вихiдного матерiалу та елiти.
В 1993 роцi  вперше  в Українi  розроблена i  впроваджена „Промислова  гiдропонна  технологiя  виробництва  мiнiбульб  оздоровленої картоплi”, яка за коефiцiєнтом розмноження  перевищує  iснуючi технологiї прискоренного розмноження  оздоровленого вихiдного матерiалу в  5 -10  разiв. Вона забезпечує  одержання вiд однiєї оздоровленої пробiркової рослини, висадженої у гiдропонну установку, за вегетацiйний перiод  50-100  мiнiбульб  масою 3-5 г.
Доведено, що оздоровлений вихiдний матерiал забезпечує прирiст урожаю бульб на  20-30 %  залежно вiд сорту, а елiта, одержана  на оздоровленiй основi, перевищує  за урожайнiстю на 25% аналогiчний матерiал, отриманий  на основi вiзуального добору.
Одержання мiнiбульб оздоровленої  картоплi дає можливiсть скоротити строки  виробництва елiти до трьох рокiв.
Ураження рослин вiрусами  в елiтi 5-рiчної схеми на основi клонових доборiв становить  1,2  –  1,4 %,  а  за  3-рiчною схемою без добору клонiв – вiдповiдно  0 – 0,5 %.
Урожайнiсть елiти 3-рiчної схеми  вища урожайностi елiти 5-рiчної схеми на 27-33 ц/га  (9,8 – 11,0 %)  вiдповiдно.
Виходячи з цього,  в   обєднаннi  елiта сортiв картоплi, по яким отримано достатню кiлькiсть оздоровленого вихiдного матерiалу, вирощується за  3-рiчною  схемою.
Бiотехнологiчною лабораторiєю проводиться розмноження оздоровлених пробiркових рослин таких сортiв картоплi :
– Серпанок;
– Повiнь;
– Косень – 95;
– Невська;
– Радич;
– Доброчин;
– Забава;
– Словянка;
– Сатурна.
Ведуться роботи по одержанню мiнiбульб на основi пробiркових рослин вищеназваних сортiв за гiдропонною технологiєю  ( в проточнiй культурi ).
Розгорнуто  первинне та елiтне насiнництво по таким сортам:
Кобза;
Нагорода;
Повiнь;
Серпанок;
Фантазiя;
Чернiгiвська рання;
Сувенiр чернiгiвський;
Невська;
Свiтанок  київський;
Радич;
Словянка;
Луговська;
Придеснянська;
Пекуровська;
Чернiгiвська 98;
Зоряна.
Back to Top