Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах

в порядку вимоги ч. 4 ст. 35 Закону України  «Про акціонерні товариства»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину – на «04» квітня 2019 року –  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля».

Станом на 04 квітня 2019 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах акціонерів:

  • загальна кількість акцій складає 230 122 штуки простих іменних акцій,
  • загальна кількість голосуючих акцій складає 151 459 штук простих іменних акцій.

Скачать документ и подпись