Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах (в порядку вимоги ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства») 25.04.2018 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій