Повідомлення про иникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись “25” квітня 2017 року (зміна типу Товариства).

зміна типу Товариства