ПАТ НВО Чернігівеліткартопля

Повідомлення про виникнення особливої інфрмації Емітента за результатами чергових річних
Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулись “16” квітня 2015 року

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ