До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

(надалі – Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13.
Повідомляємо про скликання «25» квітня 2017 р. о 11 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину – на «19» квітня 2017 року – за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: кабінет № 1, вул.Я.Лизогуба, буд.13, смт.Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна, 15522, а також а в день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: http://www.elitkartofel.com. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Директор Товариства Шкурко Ігор Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ