На виконання ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляємо про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (Код ЄДРПОУ 00497377), які відбулись «25» квітня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала.

Протокол лічильної комісії кумулятивне голосування Протокол тимчасової лічильної комісії
Протокол лічильної комісії загальні питання