Раннiй, столовий сорт. Потенцiйна врожайнiсть 450 ц/га, середня маса товарної бульби 135-172 г. Квiтки блiдо-червоно-фiолетовi. Бульби дуже крупнi, овальнi, бiлi; шкiрка гладенька; вiчка середньозаглибленi, незабарвленi; м’якуш кремовий. Смаковi якостi дуже добрi. Вмiст крохмалю – 17,5%. Стiйкий проти раку картоплi, вiдносно стiйкий проти вiрусних  хвороб.

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2005 року.