Середньораннiй, столовий сорт. Потенцiйна врожайнiсть 430 ц/га.  Квiтки бiлi; бульби крупнi, привабливi, овальнi, бiлi; шкiрка сiтчаста; вiчка неглибокi, забарвленi; м’якуш кремовий. Вмiст крохмалю – 15%. Смак дуже добрий, не уражується паршею, посухостiйкий. Стiйкий проти  раку картоплi та вiрусних хвороб.

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2009 року.