Згiдно отриманого 14.03.2016 р. вiд ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо, про змiну розмiру частки акцiонерів – фiзичних осіб.

Повідомлення опубліковане у Бюлетень.Цінні папери України №47 від 16.03.2016 р.

Информация