Світанок Київський

Завдяки високому вмісту крохмалю, вітамінів, незамінних амінокислот, мінеральних та інших сполук вона значною мірою забезпечує потребу людини в поживних елементах.

Звісно, про картоплю все давно відомо, дану культуру в нас вирощують досить давно та успішно… Але з роками площі, на яких вирощується картопля, в Україні зменшуються. (За даними Державного комітету статистики за останні роки площі вирощеної картоплі зменшилися на 44 тис.га)

19,7 млн тонн картоплі було вирощено в агропромислових і фермерських господарствах, на городах і дачних ділянках України в 2009 році на площі 1,44 млн га. Це 4-те місце в світі. На кожного українця припадає 420 кг бульби, в той час як споживається тільки 130-140кг.  Хоч на частині площі збирають досить високі врожаї даної культури, на більшості площ при великих затратах праці та матеріальних ресурсів урожайність не перевищує 120-150ц у перерахунку на гектар. Це в той час коли сучасні сорти картоплі повинні забезпечувати врожай бульб не менше 300-400 ц з га.

Причин такої ситуації досить багато. Через недостатню обізнаність з культурою картоплі фермери часто використовують для садіння неякісний, малопродуктивний посадковий матеріал, суміші сортів, сорти які вирощувались невідомо скільки років до того як потрапили на поле чи присадибну ділянку виробника. Або ж вирощування одного і того ж самого матеріалу в монокультурі протягом 6 років і більше. Не добросовісне ставлення реалізатора посадкового матеріалу – досить часто купуючи один сорт, який характеризується комплексом цінних господарських ознак, люди навіть не знають як виглядає даний сорт, в результаті отримують врожай бульб набагато менший від того на що сподівалися. Нажаль, таких прикладів досить багато.

Проблема також полягає і в тому, що досить часто аграрій обирає більш дешеві і, відповідно, менш якісні та не ефективні пестициди. Через це доводиться замість однієї рекомендованої обробки застосовувати 2, а то й більше, як наслідок, пригнічення росту та розвитку рослини, що в свою чергу дає не тільки мінімальний врожай, але й наявність залишків пестицидів в бульбах, звідси втрата схожості посадкового матеріалу та непридатність до вживання бульб.

В умовах виробництва інколи досить швидко сорт втрачає свої господарські показники та продуктивність через високу сприйнятливість до хвороб або можуть виникати проблеми з підтримання сортової чистоти, коли сорт майже перестає відповідати потребам відмінності, однорідності та стабільності.

В Україні офіційно зареєстровано 133 сорта, серед яких 75 сортів української  селекції та 58 – зарубіжної: 29 німецьких, 26 голандських, 1 шотландський, 1 польский, 1 російський.

Сорти картоплі відрізняються не тільки за смаком, кольором, формою бульб та групою стиглості, але і за стійкістю до шкідливих організмів. Різні сорти мають оптимальність росту при різній температурі та вологості. Тому вибір оптимального сорту дуже важливе завдання.

В першу чергу потрібно звернути увагу на те, в якому регіоні ви збираєтеся вирощувати сорт картоплі , а також якої групи стиглості він вам потрібен. По друге, для чого ви плануєте використовувати картоплю (переробка на картоплепродукти, крохмаль, спирт, заморожування або зберігання у вигляді бульб). Повинні також враховуватися показники стійкості до найбільш розповсюджених у вашому регіоні хвороб.

Асортимент картоплі постійно оновлюється: щорічно  державний реєстр поповнюється новими сортами з кращими характеристиками, відповідаючими потребам споживача; неконкурентоспроможні сорти автоматично зникають.

Для картоплі, як культури, що вегетативно розмножується, характерним є те, що при довготривалому беззмінному використанні насінного матеріалу спостерігається прогресуюче з роками зниження врожаю. Основною причиною такого негативного процесу є інтенсивність накопичення вірусу в рослині. Віруси, що потрапили в рослину, переміщуються в бульби, де й нагромаджуються, знижуючи з кожним роком урожайність картоплі. У зв’язку з цим виробництво картоплі в усьому світі переведено на безвірусну основу з використанням найбільш ефективного на сьогодні  методу апікальних меристем (оздоровлення).

Раціональне використання оздоровленого матеріалу є важливим етапом підтримання продуктивних якостей сорту в системі елітного насінництва картоплі.  Елітне насінництво ведуть спеціалізовані насіннєві господарства, що мають ліцензію на їх виробництво, під контролем оригінатора сорту, і головним завданням яких є забезпечення прискореного розмноження насінного матеріалу картоплі при одночасному збереженні і підтримці його сортової чистоти, продуктивних ознак та посівних якостей. Тому, насіннєву картоплю сортів української та зарубіжної селекції слід купувати лише в науково-дослідних установах чи насінницьких господарствах, які мають відповідні документи на право її вирощування та реалізацію.

Урожайні властивості та сортові якості насіння також знижуються внаслідок порушень правил ведення насінництва. Тому виникає потреба проводити сортооновлення або сортозаміну.  Сортооновлення – це заміна сортового садивного матеріалу бульбами цих самих сортів , але вищих репродукцій. Сортооновлення проводиться елітою або репродукційним насінням у в залежності від конкретних грунтово-кліматичних умов раз в 2-6 років.

Сортозаміна – це повна заміна на виробничих насадженнях одного реєстрованого сорту іншим. Як правило, нові реєстровані сорти істотно перевищують за врожайністю старі.

Проте необхідно пам’ятати, що для отримання високого врожаю підібрати відповідний сорт замало. Тільки при застосуванні інтегрованої системи вирощування культури (поєднання агротехнічних, імунологічних, хімічних, біологічних та ін. заходів), оптимальному внесенню добрив, контролюванню чисельності шкідливих організмів, дотриманню строків посадки та збирання, можна отримати стабільні високі врожаї бульб.