Картопля в Україні

Картопля в Україні досить давня і традиційна культура, бульби якої, в різній мірі, споживає майже все населення. Близько 1.5 млн. гектарів щорічно висаджують у сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та на дачних ділянках. Незважаючи на дотримання відповідних технологій, використання достатніх норм добрив та пестицидів, врожаї мало у кого задовільні. Основною причиною отримання низьких врожаїв картоплі є використання старих маловрожайних сортів, що в свою чергу зумовлено не достатньою поінформованістю щодо впровадження у виробництво нових сортів картоплі вітчизняної та зарубіжної селекції.

ЗАТ НВО ,,Чернігівеліткартопля” розташоване на півночі Полісся України, а саме – Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.м.т. Седнів.

Клімат регіону помірний, зона достатньо зволожена, грунти сірі, опідзолені.

Господарство займається оригінальним та елітним   насінництвом картоплі та зернових культур, має науковий підрозділ, який є правонаступником Чернігівської дослідної станції по картоплі, що   була заснована у 1963 році. Працюють  дві лабораторії: селекції та  насінництва. Створено 12 сортів картоплі, з яких  8  було занесено до Реєстру сортів рослин.

Картопля в УкраїніЗа  останні роки в лабораторії селекції були створені три великобульбові сорти картоплі: Зоряна, Нагорода та Сувенір Чернігівський, які були занесені Державною комісією по сортовипробуванню до Реєстру сортів рослин України з 2004, 2007 та 2009 року.

Зоряна (Атлантік х Воловецька) – середньостиглий сорт столового призначення. Завдяки особливостям вегетативної маси (розлогий кущ, тверде листя), бадилля має відмінну польову стійкість до фітофторозу та колорадського жука. Стійкість до парші обумовлюється наявністю специфічної шорохуватої сітки на поверхні бульб. Сорт повністю придатний для механізованого збирання у виробничих умовах та характеризується відмінною лежкістю.

Тобто, сорт картоплі Зоряна є бездоганним для вирощування в системі біологічного землеробства.

Нагорода (91.557/2 х Пєрєсвєт) – ранній сорт столового призначення. Відмічається підвищеним вмістом крохмалю – 17%, що є відмінною ознакою для раннього сорту. Практичні  спостереження показують, що сорт Нагорода за раннім накопиченням врожаю, не поступається надраннім та раннім сортам вітчизняної та іноземної селекції. При забезпеченні відповідних умов вирощування та дотриманні інтегрованої системи захисту картоплі від шкідливих організмів, урожайність може становити 800 ц/га. Картопля даного сорту має гарний товарний вигляд і добре зберігається.

Сувенір чернігівський (91.557/2 х Витязь) – середньоранній сорт столового призначення. Характеризується дуже привабливими, великими (середня маса 300г.) бульбами, вкритими дрібною шорохуватою сіточкою; дуже добрим та відмінним смаком і збереженням кольору після приготування. Сорт відмічається відмінною стійкістю до найпоширеніших видів парші, високою польовою стійкістю до фітофторозу та толерантністю до вірусних захворювань.

Сорт Група стигло-сті Періодвегетації,днів Потен- ційнаурожай-ність,ц/га Середнявагабульби,

г.

Смаковіякості,бал Крох-маль,% Колір
Шкірка М’якуш
Зоряна середньо-стиглий 109 – 120 до 500 200 –250 5 18 біла білий
Нагорода Ранній 95 – 105 до 800 300 4 17 жовта світло-

жовтий

Сувенір чернігівський середньо-ранній 96 – 107 до 750 300 4,5 – 5 15 жовта світло-

жовтий

Часто поняття якості насіннєвої картоплі обмежується розміром бульб, наявністю на них механічних пошкоджень, ознак грибних хвороб (фітофтороз, види парші, сухі гнилі та ін.) і тільки в окремих випадках звертають увагу на присутність вірусних, віроїдних та мікоплазмових захворювань. Але ж вони є особливо небезпечними: контролювати їх чисельність за допомогою хімічних засобів неможливо, оскільки їх збудниками є внутрішньоклітинні патогени. Вегетативний спосіб розмноження картоплі сприяє накопиченню вірусних патогенів внаслідок чого, швидкому погіршенню продуктивності сортів і їх виродженню.

Для підтримки  продуктивних, насінних якостей і прискореного розмноження перспективних сортів картоплі останнім часом в Україні і за кордоном стало застосування біотехнологічних методів оздоровлення та мікроклонального розмноження в культурі  in vitro. Вирощування оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі засновано на використанні вихідного матеріалу тепличних або гідропонних мінібульб.

В ЗАТ НВО„Чернігівеліткартопля” вперше в Україні розроблена та впроваджена гідропонна технологія вирощування мінібульб картоплі на площі 1080 м².

В ЗАТ НВО ,,Чернігівеліткартопля” ведеться елітне насінництво, головне завдання якого – забезпечити прискорене розмноження насіннєвого матеріалу картоплі, при одночасному збереженні і підтриманні його сортової чистоти, продуктивності ознак та посівних якостей.

Ведемо активне співробітництво з відомими голандськими компаніями – AGRIСO та HZPC, насіння картоплі яких, також реалізується.

На сьогодні пропонуємо оздоровлений матеріал картоплі більш як 30 сортів.